Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie w literaturze, kulturze i prawie

Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie w literaturze, kulturze i prawie

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
Mają zaszczyt zaprosić na

VII Symposium Opoliense

Opole, 10-11 maja 2018 r.

Pragniemy Państwa zaprosić do wspólnych rozważań nad takimi zjawiskami, jak:


Blok I – Interdyscyplinarny – Law and Literature


Na gruncie literatury i kultury

Blok II – Jeszcze erotyka czy już pornografia?

 • Tabu i detabuizacja
 • Przemiany i przekraczanie norm obyczajowych
 • Ewolucja pojęcia dobrego smaku i jego granic na przestrzeni stuleci
 • Wulgaryzacja języka literackiego jako odbicie przemian w języku potocznym

Blok III – Zachowania nienormatywne

 • Literackie portrety libertynów
 • Wiedźmy, czarownice, diablice – kobiety o zachowaniach nienormatywnych/transgresywnych
 • Dzienniki intymne wielkich ludzi – autokreacja czy ekshibicjonizm?

Blok IV – Nieobyczajność w kulturze

 • Twórczość ludowa o nieobyczajności
 • Nie-obyczajność w modzie
 • Wpływ internetu na przemiany obyczajowości
 • Jedzą, piją, lulki palą… – obrazy obżarstwa i opilstwa w literaturze i tekstach kultury

 


Na gruncie nauk o prawie:

Blok V

 • Nieobyczajność w przestrzeni publicznej
 • Granice swobody artystycznej
 • Prawna regulacja perwersji: perspektywa prawnohistoryczna i teoretycznoprawna

Blok VI

 • Umowy o świadczenie usług seksualnych
 • Publicznoprawne aspekty działalności gospodarczej związanej z usługami seksualnymi, erotyką i pornografią.
 • Nie-obyczajność w prawie własności intelektualnej

Blok VII

 • Problem penalizacji perwersji
 • Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • Kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności