Informacje

Informacje

Językami konferencyjnymi są wszystkie języki kongresowe oraz słowiańskie.

Artykuły, które uzyskają dwie pozytywne recenzje (zgodnie z procedurami obowiązującymi w czasopismach naukowych) zostaną opublikowane w czasopismach „Studia et Documenta Slavica” i „Santander Art and Culture Law Review” a także jako monografie trój- lub wieloautorskie w renomowanych wydawnictwach zagranicznych. Organizatorzy nie przewidują publikacji referatów niewygłoszonych.

Opłata konferencyjna wynosi 380 zł (90 EURO dla gości zagranicznych) i jest bezzwrotna. Opłata obejmuje: koszt publikacji tekstu, drobne poczęstunki podczas przerw w obradach, uroczystą kolację, materiały konferencyjne. Koszty przejazdu i pobytu ponosi instytucja delegująca.

Na zgłoszenia (wraz z abstraktami także w języku angielskim) czekamy do 20.12.2017 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń na podstawie otrzymanych abstraktów. O przyjęciu proponowanego wystąpienia poinformujemy w styczniu 2018 r.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://goo.gl/forms/IwcLoqFieR9ZxYRV2

Pytania do organizatorów można kierować na adres: symposium.opoliensis@gmail.com.