Necudnost, nemravnost a neřest v literatuře, kultuře a právech

Necudnost, nemravnost a neřest v literatuře, kultuře a právech

Filologická fakulta Opolské univerzity
Právnická fakulta Opolské univerzity
si dovolují vás pozvat na

VII Symposium Opoliense

Opole, 10-11 května 2018

Chceme vás pozvat ke společným úvahám o jevech, jako jsou:


Blok I – Interdyscyplinární – Law and Literature


V oblasti literární vědy a kulturologie

Blok II – Ještě erotika, nebo už pornografie?

  • Tabu i detabuizace
  • Proměny a překračování společenských norem
  • Evoluce pojmu dobrého vkusu a jeho hranic během staletí
  • Vulgarizace literárního jazyka jako odrážení proměn v hovorové řeči

Blok III – Nenormativní chování

  • Literární portrety libertinů
  • Vědmy, čarodějnice, čertice – ženy s nenormativním/transgresivním chováním
  • Intimní deníky velkých lidí – sebekreace nebo exhibicionismus?

Blok IV – Nemravnost v kultuře

  • Lidová tvorba o nemravnosti
  • Ne-cudnost v módě
  • Vliv internetu na proměny společenských mravů
  • Obrazy obžerství a opilství v literatuře a kulturních textech

 


V oblasti právních věd:

Blok V

  • Nemravnost ve veřejném prostoru
  • Hranice umělecké svobody
  • Zákonná regulace perverze: právněhistorický a právněteoretický pohled

Blok VI

  • Slmouvy o poskytování sexuálních služeb
  • Veřejněprávné aspekty souvísející s poskytováním sexuálních služeb, erotikou a pornografií
  • Ne-mravnost v oblasti práv duševního vlastnictví

Blok VII

  • Problém penalizace perverze
  • Trestné činy proti sexuální svobodě a společenským mravům
  • Kriminologické a kriminalistické stránky boje proti trestné činnosti se sexuální svobodou a společenskými mravy